Ariana

Kiwi/European
21

Christina

American
19

Britney

Kiwi/Tahitian
18

Cleo

Kiwi/European
18

Delilah

Maori/European
18

Ella

Kiwi/Dutch
25

Chrissy

Kiwi/European
25

Holly

Dutch
25

Josie

Canadian/French
26

Lexi

Kiwi/Dutch
18

Lily

German
21

Natasha

Spanish
25

Niki

Asian
27

Phoebe

Kiwi/European
18

Ruby

Kiwi/European
18

April

Asian
19

Skyler

Tahitian/European
20

Zara

South American
26

Troy

Kiwi/Greek
24

Talia

Tahitian/European
18

Sierra

Kiwi/European
20

Dakota

Kiwi/Dutch
22

Mia

Kiwi/Canadian
23

Willow

Kiwi/Brazilian
19

Chantel

Kiwi/Exotic
19

Miley

Kiwi/European
20