Santos

Brazillian
40

Taylor

Kiwi/European
33

James

Kiwi/European
22

Zac

Kiwi/European
35

Dan

Kiwi/Asian
26

Tommy

Kiwi/European
27