Bianca

Kiwi/Maori
28

Camila

South American
18

Ariel

Kiwi/European
22

Alexa

Australian/European
21

Amara

Kiwi/Persian
18

Luci

South African/Australian
18

Mei

Chinese
22

Ria

Tahitian/European
21

Claudia

Kiwi/European
30

Cleo

Kiwi/ European
19

Pipa

Kiwi/European
18

Natalia

Kiwi/German
27

Amelia

Thai
25

Sara

Japanese/Thai
21

Mia

Tahitian/Exotic
25

Barbie

South American
28

Keziah

Exotic German Mix
19

Bailey

Kiwi/Maori
18

Aaliyah

Kiwi/Middle Eastern
26

Lena

Kiwi/European
28

Zara

South American
26

Sophie

Brazilian
28

Alyssa

Kiwi/Portuguese
20

Eden

Kiwi/European
25

Valentina

European
21

Princess

Fijian/Indian
18

Zoe

American
26

Mandy

Kiwi/European
25

Jessica

Chinese
28

Charlie

Canadian
21

Emma

Kiwi/European
21

Skye

Brazilian
21

Ruby

South American
23

Billie

Kiwi/European
24

Ana

Kiwi/Maori
21

Flora

American
25

Juliette

French
25

Rose

English
29

Holly

Kiwi/British
23

Millie

Kiwi/European
19