Ariana

Kiwi/European
21

Christina

American
19

Cleo

Kiwi/European
18

Ella

Kiwi/Dutch
25

Chrissy

Kiwi/European
25

Holly

Dutch
25

Josie

Canadian/French
26

Lily

German
21

Niki

Asian
27

Phoebe

Kiwi/European
18

April

Asian
19

Skyler

Tahitian/European
20

Zara

Brazilian
26

Talia

Tahitian/European
18

Sierra

Kiwi/European
20

Dakota

Kiwi/Dutch
22

Mia

Kiwi/Canadian
23

Willow

Kiwi/Brazilian
19

Miley

Kiwi/European
20

Zoe

American
26

Honey

Kiwi/European
20

Crystal

Kiwi/Italian
21

Leila

Kiwi/Tahitian
25

Sofia

Kiwi/Maori
21

Naomi

Kiwi
28

Royale

Kiwi/European
18

Ava

Swedish
19

Emily

French/Exotic Asian
25

Camila

South American
23

Anika

Indian/Kiwi
19

Isla

Kiwi/European
21

Luna

Japanese/Kiwi
18

Caiani

Cambodian/Kiwi
18

Liana

Exotic Asian/Kiwi
18

Lucia

South American
21

Ana

Kiwi/Maori
21

Heidi

German/Kiwi
20

Kimmy

Exotic Asian/Kiwi
20

Stella

Kiwi/Maori
20

Alice

Kiwi/European
20

Rose

Kiwi/European
21

Riley

Kiwi/English
21