Monday - 10am - 6pm

Skye

Skye

English
21
Heidi

Heidi

German/Kiwi
20
Ariana

Ariana

Kiwi/European
21
Kaia

Kaia

Exotic Asian
21
Kendal

Kendal

Eurasian
18
Natalie

Natalie

Kiwi/German
21

Monday - 4pm - Late

Ana

Ana

Kiwi/Maori
21
Skye

Skye

English
21
Piper

Piper

Kiwi/European
18
Isabella

Isabella

Tahitian
19
Kaia

Kaia

Exotic Asian
21
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22

Tuesday 10am - 6pm

Piper

Piper

Kiwi/European
18
Isabella

Isabella

Tahitian
19
Milly

Milly

Kiwi
19
Niki

Niki

Asian
27

Tuesday 4pm - Late

Skye

Skye

English
21
Lisa

Lisa

Kiwi/European
36
Rose

Rose

Kiwi/European
21
Riley

Riley

Kiwi/English
21
Kaia

Kaia

Exotic Asian
21
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22

Wednesday 10am - 6pm

Ella

Ella

Kiwi/Dutch
25
Sophie

Sophie

Kiwi/European
18
Rosalina

Rosalina

Kiwi/French
23
Natalie

Natalie

Kiwi/German
21
Kendal

Kendal

Eurasian
18
Milly

Milly

Kiwi
19

Wednesday 4pm - Late

Ana

Ana

Kiwi/Maori
21
Rose

Rose

Kiwi/European
21
Isabella

Isabella

Tahitian
19
Juliet

Juliet

Kiwi/German
21
Riley

Riley

Kiwi/English
21

Thursday 10am - 6pm

Royale

Royale

Kiwi/European
21
Skye

Skye

English
21
Heidi

Heidi

German/Kiwi
20
Rosalina

Rosalina

Kiwi/French
23
Amelia

Amelia

Kiwi/French
21
Demi

Demi

Kiwi/Dutch
18

Thursday 4pm - Late

Skye

Skye

English
21
Emily

Emily

French/Exotic Asian
25
Isabella

Isabella

Tahitian
19
Tawny

Tawny

Kiwi/European
26
Juliet

Juliet

Kiwi/German
21
Jordan

Jordan

South African/Kiwi
22
Amelia

Amelia

Kiwi/French
21
Indie

Indie

Kiwi/Columbian
25

Friday 10am - 6pm

Naomi

Naomi

French/Kiwi
28
Heidi

Heidi

German/Kiwi
20
Piper

Piper

Kiwi/European
18
Rose

Rose

Kiwi/European
21
Lena

Lena

Kiwi/European
29
Natalie

Natalie

Kiwi/German
21
Milly

Milly

Kiwi
19

Friday 4pm - Late

Naomi

Naomi

French/Kiwi
28
Anika

Anika

Indian/Kiwi
19
Juliet

Juliet

Kiwi/German
21
Riley

Riley

Kiwi/English
21
Rosalina

Rosalina

Kiwi/French
23
Amelia

Amelia

Kiwi/French
21
Maya

Maya

Kiwi/European
21

Saturday 10am - 6pm

Piper

Piper

Kiwi/European
18
Tawny

Tawny

Kiwi/European
26
Juliet

Juliet

Kiwi/German
21
Amelia

Amelia

Kiwi/French
21
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22
Milly

Milly

Kiwi
19

Saturday 4pm - Late

Piper

Piper

Kiwi/European
18
Ariana

Ariana

Kiwi/European
21
Emily

Emily

French/Exotic Asian
25
Lena

Lena

Kiwi/European
29
Amelia

Amelia

Kiwi/French
21
Maya

Maya

Kiwi/European
21

Sunday 10am - 6pm

Ana

Ana

Kiwi/Maori
21
Rose

Rose

Kiwi/European
21
Riley

Riley

Kiwi/English
21
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22
Kendal

Kendal

Eurasian
18

Sunday 4pm - Late

Emily

Emily

French/Exotic Asian
25
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22
Sienna

Sienna

Kiwi/Irish
21
Brianna

Brianna

Kiwi / Tahitian
20
Niki

Niki

Asian
27

Sunday 10am - 6pm

Ana

Ana

Kiwi/Maori
21
Alice

Alice

Kiwi/European
21
Kendal

Kendal

Eurasian
18
Sienna

Sienna

Kiwi/Irish
21
Brianna

Brianna

Kiwi / Tahitian
20
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22
Juliet

Juliet

Kiwi/German
21

Sunday 4pm - Late

Royale

Royale

Kiwi/European
21
Skye

Skye

English
21
Lena

Lena

Kiwi/European
29
Brianna

Brianna

Kiwi / Tahitian
20
Niki

Niki

Asian
27
Sabrina

Sabrina

Kiwi/European
22
Sienna

Sienna

Kiwi/Irish
21